Alternatieven bij koemelkallergie

Deel dit artikel:

Bijna alle kinderen met koemelkallergie zijn door kruisreactiviteit ook allergisch voor geitenmelk en schapenmelk. Deze producten worden daarom ook afgeraden. Dit geldt ook maar in mindere mate voor kamelenmelk (25% kruisreactiviteit), paardenmelk (4% kruisreactiviteit) en ezelmelk (4-17% kruisreactiviteit).

Soja wordt afgeraden

Soja-eiwit is niet hypo-allergeen. Een deel van de zuigelingen met koemelkallergie is ook allergisch voor soja. Op zuigelingenvoeding met soja reageren evenveel zuigelingen allergisch als op koemelk. Daarom wordt soja in de eerste 6 maanden ontraden. Vanaf 6 maanden kunnen sojaproducten in beperkte mate worden gebruikt als bijvoeding.